Archive

Wonen zonder aardgas minder populair geworden

Uit de jaarlijkse peiling van klimaatbureau HIER uit Utrecht blijkt dat van de 2.351 respondenten blijkt dat het aantal Nederlanders dat het ermee eens is dat huishoudens gaan stoppen met het gebruik van aardgas,  is gedaald. Voorheen was 57% het hier nog mee eens. Dat is gedaald naar 48%. Tegelijkertijd geeft een meerderheid aangegeven geen actieve rol te hoeven spelen bij de keuze voor een alternatief voor aardgas in hun wijk. Bijna een derde wil wel actief betrokken zijn. 

Op dit moment is er nog veel onduidelijk over bijvoorbeeld de kosten, voordelen en financieringsregelingen. Er moet hier dan nog veel gebeuren op dit gebied want alleen met medewerking van de bewoners wordt de energietransitie een succes.

Bron: AmstelveenWeb

16-07-2019

Amstelveense woningzoekers worden geholpen

Het kan lastig zijn voor jongeren om een woning te vinden in deze krappe woningmarkt, daarom heeft Amstelveen nu woningen aangeboden een specifieke doelgroep. Het gaat voornamelijk om de jongeren tussen de 28- en 34 jaar die op zoek zijn naar een woning alleen net tussen de wal en het schip vallen omdat ze hun ‘jongeren voorkeurspositie’ bij woningnet zijn kwijtgeraakt na hun 28ste verjaardag. 

Het gaat om een groep jongeren die na veel pogingen nog steeds niet aan een woning konden komen. Voor deze specifieke groep is er een beleid gekomen die hen actief gaat begeleiden naar een woningen. 

Om in aanmerking te komen voor de hulp, moet je voldoen aan specifieke criteria: een leeftijd tussen de 28 en 34 jaar, is de woningzoekende ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene, dan wel gedurende de voorafgaande tien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene geweest van de gemeente Amstelveen. Daarnaast moet de woningzoekende ten minste zes jaar naar een eerste woning via WoningNet hebben gezocht, waarbij minimaal de laatste twee jaar ten minste zes keer per jaar gereageerd op een woning.

Bron: Amstelveens nieuwsblad

16-07-2019

Amstelveen toekomstbestendig maken

Het college van B en W wil Amstelveen toekomstbestendig maken en tientallen miljoenen investeren in de stad. Uit de voorgestelde Perspectiefnota 2020 stelde het college voor eenmalig liefst 38 miljoen te investeren in Amstelveen. Daarnaast zal er nog een structurele uitgave van 3,7 miljoen zijn.


De reden van de investeringen is omdat de stad naar verwachten de komende jaren blijft groeien en het aantal inwoners stijgt mogelijk tot 125.000 in 2040. De schatting is gemaakt op basis van de huidige economische groei, alle woningbouwprojecten en mogelijke ontwikkellocaties zoals Kronenburg en Legmeer. De gemeente onderzoekt wat de groei zal betekenen voor het voorzieningenniveau en de leefbaarheid.


Als de stad een groter aantal inwoners zal krijgen, heeft dit effect op de bereikbaarheid en leefbaarheid. Daarom wil het College investeren in de verkeersveiligheid in het algemeen en bij scholen in het bijzonder.


Bron: Amstelveenz.nl

14-06-2019

Starters onder 35 jaar willen huis kopen

Het economische bureau van Rabobank meldt in het Kwartaalbericht Woningmarkt dat van de huishoudens in de leeftijd onder de 35 jaar, 46 procent een huis wil kopen. Vooral starters die nu nog huren en binnen twee jaar willen verhuizen, zoeken in de vrije sector.

Van de jongvolwassenen die hun huidige woning in de vrije sector huren, wil graag 70 procent kopen. Gemeten vanaf 2006, is dit meer dan de afgelopen jaren. Voor starters is het wel lastig om aan een woning te komen, aangezien ze vaak voor een sociale huurwoning te veel verdienen en te weinig voor de vrije huursector, meldt Rabobank- huizenmarkt econoom Carola de Groot. Dit is de voornaamste reden dat de koopwoningen erg in trek zijn. Hoge prijzen schrikken dus niet af.

De stijging van de huizenprijzen zet volgens het kwartaalbericht in 2019 nog wel door maar zwakt wel af.

Bron: NU.nl

16-05-2019

Bouw gestart van Bankrastoren in Amstelveen

De bouw is van start gegaan van de 70 meter hoge Bankrastoren dit voorjaar. Het ontwerp is van Just Architects. De woontoren bevindt zich direct naar winkelcentrum Bankrashof en zal 88 appartementen bevatten. De toren wordt gekenmerkt door de getrapte massaopbouw en het witte metselwerk die de buitenruimtes omlijsten.

De appartementen zullen variëren van 64 tot 200 vierkante meter en op de plekken waarop het bouwvolume getrapt is, komen groene dakterrassen. Bij de toren hoort een ondergrondse parkeergarage met 93 plekken voor auto’s.

De verwachte oplevering zal plaats vinden in 2020.

Bron: Architectenweb.nl

20-04-2019

Inwoners tussen de 28 en 34 jaar die nog thuis wonen en aan bepaalde criteria voldoen, krijgen actief steun vanuit de gemeente Amstelveen naar een sociale huurwoning. Volgens wethouder Wonen, Rob Ellermeijer, blijkt deze groep tussen de wal en het schip te raken omdat zij na hun 28ste verjaardag geen ‘jongeren voorkeurspositie’ meer krijgen bij Woningnet.

Echter zitten er wel criteria aan verbonden waar de jongeren aan moeten voldoen om de steun te ontvangen, zoals langer dan een bepaalde tijd ingeschreven staan en een aantal reacties op woningen per jaar.

De aanvragers die dit jaar alsnog buiten de boot vallen, worden volgend jaar meegenomen in het bieden van hulp. De maatwerkoplossing voor deze specifieke groep is onderdeel van de Uitvoeringsregels Wonen Amstelveen 2018. Deze regels zijn sinds februari 2019 van kracht.

Bron: Amstelveensnieuwsblad

22-03-2019

Het braakliggende terrein aan de Maalderij in Bovenkerk, waar het woningbouwproject gepland staat, zal 5 middel dure woningen krijgen tussen de 50 woningen die onder het dure segment vallen.

Er is onderzoek geweest door de gemeente naar de prijsstelling in het woningbouwproject. Het onderzoek ging er om of er tussen het dure segment ook woningen uit het middel dure segment konden worden toegevoegd. Na lang onderzoek kon er 10 procent in het project van het middel dure segment toegevoegd worden.

De gemeente Amstelveen wil meer doorstroming in het middeldure segment, waardoor er meer gebouwd moet worden op de Amstelveense woningmarkt.

Bron: Amstelveenz.nl

06-03-2019

Wonen en werken in het duurzame Legmeer in Amstelveen

De gemeente Amstelveen heeft de mogelijkheden en ontwikkelingskansen bekeken op het bedrijventerrein Legmeer om van het terrein een woon-werkgebied te creëren. Het doel van de gemeente is om samen met de ondernemers een duurzame stadswijk te ontwikkelen met een mix aan functies.

Inmiddels zijn er verschillende ideeën over hoe het er uit moeten komen te zien. De voorkeur van de gemeente is om er een ‘Productieve Stad’ van te maken. 50 procent zal bestaan uit wonen en 50 procent uit werken. Echter is er ook nog ruimte voor eventuele doorgroeimogelijkheden naar ‘Hoogstedelijk’.

Bron: Amstelveensnieuwsblad.nl
01-02-2019

De zoektijd in Amstelveen

De afgelopen jaren stonden in Amstelveen woningzoekenden gemiddeld bijna 22 jaar ingeschreven bij Woningnet voor een sociale huurwoning. Echter was de zoektijd vanaf de eerste keer dat er op een woning werd gereageerd wel veel korter; gemiddeld 4,8 jaar in 2018. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt wel dat de zoektijd naar een woning toeneemt.

Een sociale huurwoning wordt normaal gesproken toegewezen aan degene die het langst staat ingeschreven en reageert op een woning. Er zijn ook mensen die urgentie krijgen op een woning, dat is gemiddeld twintig procent. Daarnaast is een kwart van de woningen ook voor specifieke doelgroepen zoals seniorenwoningen of juist starters.

Bron: Amstelveens Nieuwsblad

15-11-2018

Amstelveen aantrekkelijk voor beleggers

Amstelveen staat in de top drie van de meest aantrekkelijke gemeenten als het om investeren gaat in woningen. Volgens vastgoeddienstverlener Savills is ondanks de stijging van de huizenprijzen erg aantrekkelijk voor buitenlandse beleggers.
Op de website van Savills wordt vermeldt dat de Nederlandse woningmarkt het internationaal gezien erg goed doet en ook te betalen is.

Savills heeft een top tien gemaakt van meest aantrekkelijke gemeenten om in te investeren wat betreft woningen. Waterland wordt gezien als meest aantrekkelijke gemeente, De Ronde Venen komt op de tweede plek met Amstelveen op plek drie. Ook Aalsmeer staat in de top tien en weet nummer acht te bemachtigen.

Bron: Amstelveenz
16-11-2018

Close

EXPATS LEIDEN

Vul dit formulier in en wij nemen dezelfde dag nog contact met u op!

 • [contact-form-7 id="129" title="popup"]
 • Subscribe error, please review your email address.

  Close

  You are now subscribed, thank you!

  Close

  There was a problem with your submission. Please check the field(s) with red label below.

  Close

  Your message has been sent. We will get back to you soon!

  Close